The Gospel According to BREEZE

BREEZE-480x480

Masyadong makapangyarihan ang Gospel, to the point na makikita mo ito in literally everything. Oo, maging sa commercial ng detergent soap.

Siya ay aking kaibigan.
“No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you.” –Jesus, John 15:15

Lagi tayong tutulungan.
“Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.” –Isaiah 41:10

Para siyang magician.
“Nicodemus came to Jesus by night and said to him, ‘Rabbi, we know that you are a teacher who came from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.’” –John 3:2

Kahit laging namamantsahan.
“Come now, let us reason together, says the LORD: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool.” –Isaiah 1:18

Ipahid, pabulain, labhan. Gumagawa ng paraan kahit laging namamantsahan.
“If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.“ -1 John 1:9

Kaaway natin Siyang lahat. Para tayong bata na nagbabanta ng “Hindi kita bati!” at may kasama pang “Bleh!” sa dulo. Pero kahit ganoon, Siya pa rin ang nakipagbati at nag-send sa atin ng friend request. At dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sapilitan, binigyan Niya tayo ng kalayaan para i-accept o mag-decline. At para sa karamihan sa atin, ang response natin ay not now.

“Marami pa namang oras, bata pa ‘ko. Tsaka ko na lang ia-accept si Lord, e-enjoyin ko na lang muna ang buhay.”

Pero kailan nga ba darating ang “tsaka na”? Walang sinuman ang nakaka-alam ng araw ng kanyang kamatayan, kahit pa ang pinakamatalinong scientist o philosopher. Puwede itong dumating bukas, mamaya, o maging ngayon habang binabasa mo ito. Puwede kang tamaan ng ligaw na bala, o mabulunan habang kumakain ng polvoron. Maari man itong maging katawa-tawa, pero  ang tanong ay kailan nga ba talaga?

“E-enjoyin ko na lang muna ang buhay.”

Kung saanmang dictionary, dialogue ng paborito nating character o lyrics ng kanta natin nakuha ang definition ng “enjoyment”, hindi natin ito lubos na nai-intindihan.

Para tayong inosenteng bata na mas pipiliin na lamang ang paglalaro sa putikan dahil hindi niya nau-unawaan ang ligaya ng pagi-spend ng bakasyon sa beach. Napakababaw ng pinagbabalingan natin ng enjoyment. Kaya’t hindi na nakapagtatakang sa huli ay hindi rin naman tayo satisfied.

Pero gusto pa rin Niya tayong tulungan. Higit pa sa Kanyang kakayahan, ay gusto Niya. In fact, desperado pa nga.  Kaya binigay Niya na ang pinakamatindi nating pangangailangan – ang ating kaligtasan.

Higit pa Siya sa isang magician. Dahil ang magician ay gumagawa lamang ng ilusyon. Pero Siya, totoo Siya. In fact, Siya mismo Ang Katotohanan. Tablado sa Kanya ang kamatayan. Pinatay Niya ang kamatayan. Pagpapatunay lamang na Siya nga ang Anak ng Diyos – ang Messiah na ating kailangan.

Masyado tayong makulit – pasaway. Kaya gaya ng batang maghapong naglaro sa lansangan, sangkatutak na mantsa ang ating na-ipon. Pero gaya ng pag-ibig ng isang ina na sasalubingin ng yakap ang kanyang anak, at hindi ini-isip ang kadungisan at amoy araw na balat na sasalubong sa kanya, inunat Niya rin ang Kanyang kamay at nag-aalok ng pagyakap. Pero bago pa iyon ay kinuha Niya na sa atin ang mantsa. Isinuot Niya sa sarili Niya at ipinako Niya sa krus.

Dahil hindi gaya ng detergent soap, walang sabon ang makakapagtanggal ng ating kasalanan.

“No amount of soap or any abundance of cleansing powder can clean the stain of your guilt,” declares the LORD.” –Jeremiah 2:22

So ano’ng ipangkukuskos natin sa ating kasalanan? Ang ating “kabutihan”? Eh koleksyon lamang iyon ng maruming basahan.

“All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags.” –Isaiah 64:6

Ipagyabang mo na ang pinakamabuti mong ginawa sa iyong tanang-buhay. Para lamang yung leading brand ng sabon. Dahil kahit ano’ng mangyari, hanggang 99.9% lang ng germs ang kaya nitong patayin. In short, hindi rin sapat.

So ano’ng kabayaran? Dugo! Oo, dugo! Dugo ng Messiah na Siya lamang makapag-aalis ng ating mga kasalanan. At ang dugong ito ay hindi gaya ng isang batang nadapa at nasugatan. Galing ito sa pinakamatinding torture sa kasasayan – ang ma-ipako sa Roman cross. Crucifixion. Dito hinango ang salitang “excruciating” – ang pinakamatinding degree ng adjective para i-describe ang pain.

Kaligatasan? Ang tangi lang  nating inambag ay ang ating kasalanan. Siya ang nagpahid, nagpabula, at naglaba. Siya ang gumawa ng paraan kahit tayo ang laging namamantsahan.

At sa huli, hindi Niya lang tayo nilinisan, binigyan pa Niya tayo ng bagong damit.

“Therefore, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone; behold, the new has come!” -2 Corinthians 5:17

Ganoon Niya tayo kamahal. Ganoon Niya tayo ipinaglaban. At iyon ang Mabuting Balita… ayon sa Breeze.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s