The Gospel According to BREEZE

BREEZE-480x480

Masyadong makapangyarihan ang Gospel, to the point na makikita mo ito in literally everything. Oo, maging sa commercial ng detergent soap.

Siya ay aking kaibigan.
“No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you.” –Jesus, John 15:15

Lagi tayong tutulungan.
“Fear not, for I am with you; be not dismayed, for I am your God; I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand.” –Isaiah 41:10

Para siyang magician.
“Nicodemus came to Jesus by night and said to him, ‘Rabbi, we know that you are a teacher who came from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him.’” –John 3:2

Kahit laging namamantsahan.
“Come now, let us reason together, says the LORD: though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow; though they are red like crimson, they shall become like wool.” –Isaiah 1:18

Ipahid, pabulain, labhan. Gumagawa ng paraan kahit laging namamantsahan.
“If we confess our sins, He is faithful and righteous to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness.“ -1 John 1:9

Kaaway natin Siyang lahat. Para tayong bata na nagbabanta ng “Hindi kita bati!” at may kasama pang “Bleh!” sa dulo. Pero kahit ganoon, Siya pa rin ang nakipagbati at nag-send sa atin ng friend request. At dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi sapilitan, binigyan Niya tayo ng kalayaan para i-accept o mag-decline. At para sa karamihan sa atin, ang response natin ay not now.

“Marami pa namang oras, bata pa ‘ko. Tsaka ko na lang ia-accept si Lord, e-enjoyin ko na lang muna ang buhay.”

Pero kailan nga ba darating ang “tsaka na”? Walang sinuman ang nakaka-alam ng araw ng kanyang kamatayan, kahit pa ang pinakamatalinong scientist o philosopher. Puwede itong dumating bukas, mamaya, o maging ngayon habang binabasa mo ito. Puwede kang tamaan ng ligaw na bala, o mabulunan habang kumakain ng polvoron. Maari man itong maging katawa-tawa, pero  ang tanong ay kailan nga ba talaga?

“E-enjoyin ko na lang muna ang buhay.”

Kung saanmang dictionary, dialogue ng paborito nating character o lyrics ng kanta natin nakuha ang definition ng “enjoyment”, hindi natin ito lubos na nai-intindihan.

Para tayong inosenteng bata na mas pipiliin na lamang ang paglalaro sa putikan dahil hindi niya nau-unawaan ang ligaya ng pagi-spend ng bakasyon sa beach. Napakababaw ng pinagbabalingan natin ng enjoyment. Kaya’t hindi na nakapagtatakang sa huli ay hindi rin naman tayo satisfied.

Pero gusto pa rin Niya tayong tulungan. Higit pa sa Kanyang kakayahan, ay gusto Niya. In fact, desperado pa nga.  Kaya binigay Niya na ang pinakamatindi nating pangangailangan – ang ating kaligtasan.

Higit pa Siya sa isang magician. Dahil ang magician ay gumagawa lamang ng ilusyon. Pero Siya, totoo Siya. In fact, Siya mismo Ang Katotohanan. Tablado sa Kanya ang kamatayan. Pinatay Niya ang kamatayan. Pagpapatunay lamang na Siya nga ang Anak ng Diyos – ang Messiah na ating kailangan.

Masyado tayong makulit – pasaway. Kaya gaya ng batang maghapong naglaro sa lansangan, sangkatutak na mantsa ang ating na-ipon. Pero gaya ng pag-ibig ng isang ina na sasalubingin ng yakap ang kanyang anak, at hindi ini-isip ang kadungisan at amoy araw na balat na sasalubong sa kanya, inunat Niya rin ang Kanyang kamay at nag-aalok ng pagyakap. Pero bago pa iyon ay kinuha Niya na sa atin ang mantsa. Isinuot Niya sa sarili Niya at ipinako Niya sa krus.

Dahil hindi gaya ng detergent soap, walang sabon ang makakapagtanggal ng ating kasalanan.

“No amount of soap or any abundance of cleansing powder can clean the stain of your guilt,” declares the LORD.” –Jeremiah 2:22

So ano’ng ipangkukuskos natin sa ating kasalanan? Ang ating “kabutihan”? Eh koleksyon lamang iyon ng maruming basahan.

“All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags.” –Isaiah 64:6

Ipagyabang mo na ang pinakamabuti mong ginawa sa iyong tanang-buhay. Para lamang yung leading brand ng sabon. Dahil kahit ano’ng mangyari, hanggang 99.9% lang ng germs ang kaya nitong patayin. In short, hindi rin sapat.

So ano’ng kabayaran? Dugo! Oo, dugo! Dugo ng Messiah na Siya lamang makapag-aalis ng ating mga kasalanan. At ang dugong ito ay hindi gaya ng isang batang nadapa at nasugatan. Galing ito sa pinakamatinding torture sa kasasayan – ang ma-ipako sa Roman cross. Crucifixion. Dito hinango ang salitang “excruciating” – ang pinakamatinding degree ng adjective para i-describe ang pain.

Kaligatasan? Ang tangi lang  nating inambag ay ang ating kasalanan. Siya ang nagpahid, nagpabula, at naglaba. Siya ang gumawa ng paraan kahit tayo ang laging namamantsahan.

At sa huli, hindi Niya lang tayo nilinisan, binigyan pa Niya tayo ng bagong damit.

“Therefore, anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone; behold, the new has come!” -2 Corinthians 5:17

Ganoon Niya tayo kamahal. Ganoon Niya tayo ipinaglaban. At iyon ang Mabuting Balita… ayon sa Breeze.

Advertisements

Imago Dei

8195471

Oh, God! Who am I?
That among all of which You created, none of them rebelled.

The sun never did say, “Today, I will not shine!”
And the moon displays Your workmanship, every night.
As the birds fly, Your majesty’s portrayed in the sky.
As the fish swim, Your artistry speaks as it’s seen.

But Lord, who am I?
That none of these which never rebelled against you, was created in Your likeness?
But instead, it was I.

It was I, the one who ran away from You.
The one who disobeyed, cursed and went against Your will.

For how many times I’ve failed.
And with Your omniscience, I know you already knew how will I behave.
Yet among all of which You created, on the 6th day,
You breathed and said, “Let us create man in Imago Dei!”


Imago Dei is a Latin phrase which means “image of God”.

What I Learned from T. Swift’s “Blank Space”

So I got an LDS (Last Drum Syndrome) from Taylor Swift’s newest song – Blank Space. I got stuck mind-drumming its beat. Out of curiosity, I came to check out the lyrics. And as I was reading it, I got amazed on how every line of the chorus seems to have a parallel Bible verse. And so, I got the lyrics and put Bible verses parallel to each line. This is what I got:

So it’s gonna be forever (John 3:16)
Or it’s gonna go down in flames (Acts 2)
You can tell me when it’s over (John 19:30)
If the high was worth the pain (Isaiah 53:5)
Got a long list of ex-lovers (Jeremiah 11:12)
They’ll tell you I’m insane (Mark 3:21)
Cause you know I love the players (Matthew 9:10)
And you love the game (Romans 3:23)
Cause we’re young and we’re reckless (Isaiah 40:30)
We’ll take this way too far (Psalm 37:7)
It’ll leave you breathless (Matthew 11:28)
Or with a nasty scar (Galatians 6:17)
Got a long list of ex-lovers (Galatians 4:8)
They’ll tell you I’m insane (John 10:20)
But I got a blank space baby (Revelation 3:5)
And I’ll write your name (Luke 10:20)

BIBLE VERSES
John 3:16 Whoever believes in Him shall have eternal life.
Acts 2 The Holy Spirit came down like a fire.
John 19:30 “It is finished!” – Jesus’ last words on the cross.
Isaiah 53:5 He was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on Him. And by his wounds, we are healed.
Jeremiah 11:12 They will go and cry to the gods to whom they make offerings, but they cannot save them in the time of their trouble.
Mark 3:21 When His family heard what Jesus is saying, they tried to take Him away and said “He’s out of His mind!
Matthew 9:10 Jesus ate with the sinners.
Romans 3:23 All have sinned and fall short for the glory of God.
Isaiah 40:30 Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall.
Psalm 37:7 Be still before the LORD and wait patiently for Him.
Matthew 11:28 Come to Me, all you who are weary and heavyburdened, and I will give you rest.
Galatians 6:17 From now on, don’t let anyone trouble me with these things. For I bear on my body the scarsthat show I belong to Jesus.
Galatians 4:8 Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not gods.
John 10:20 They accused Jesus and said, “He’s insane!”
Revelation 3:5 I will never blot out the name of that person from the Book of Life, but will acknowledge that name before my Father.
Luke 10:20 Rejoice! Your name is written in Heaven!”

T. Swift’s songs are known for its bitter messages dealing with worldly romance. But when I started Christianizing her lyrics, I got an awesome message of Jesus, saving us even though we’re reckless. Jesus promised us His forever – an eternal life. He sent us His promise – the Holy Spirit. Even though we’re reckless and messed up, He still chose the scars because for Him, we are worth the pain. We have failed Him for a lot of times. But He’s saying, “It’s okay! It’s over! The pain is over! It won’t take too far. I won’t leave you breathless.” He loved as so much that He was accused to be insane, even by His very own family. We can’t saved ourselves. We’re messed up. We can’t make it to God, so God made it to us. God became Man in Jesus Christ to pay the penalty of our sins. Just when you’re about to give up and say, “God, I can’t take this anymore! Do you still love me?” He looks right in your eyes and says, “Of course, I love you. I love you with an everlasting love!” He stretched-out His arms and said “I love you this much!” then He nailed it to the cross! And at that moment, blood started to shed. Red! It was red – like one of T Swift’s album – Loving Him was RED! And so, He went down. He held your hands, starred at your eyes and said “I got a blank space, baby and I’ll write your name!”10170795_4877730437824_1378903413218915264_n